Testler

  • Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)
  • Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
  • Wisconsin Kart Eşleme Testi
  • İşitsel Sözel Öğrenme Testi