Hakkımızda

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldum. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladım. 2014 yılı Ocak ayında “Migrenli Çocuklarda Psikopatoloji ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ” başlıklı tezimle Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak mezun oldum. Mecburi hizmetimi Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi kliniği ve Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Erkilet Çocuk Hastanesi’nde tamamladım. 2017 yılı Mart ayından itibaren serbest hekim olarak hizmet vermekteyim.

Türk Tabipler Birliği
Ulusal Çocuk ve Gençlik Derneği
Türk Psikiyatri Derneği
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesiyim.