Özgeçmişim

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldum. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladım. 2014 yılı Ocak ayında “Migrenli Çocuklarda Psikopatoloji ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ” başlıklı tezimle Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak mezun oldum. Mecburi hizmetimi Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi kliniği ve Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Erkilet Çocuk Hastanesi’nde tamamladım. 2017 yılı Mart ayından itibaren serbest hekim olarak hizmet vermekteyim.

Türk Tabipler Birliği

Ulusal Çocuk ve Gençlik Derneği

Türk Psikiyatri Derneği

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesiyim.

Özgeçmişim

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldum. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladım. 2014 yılı Ocak ayında “Migrenli Çocuklarda Psikopatoloji ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ” başlıklı tezimle Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak mezun oldum. Mecburi hizmetimi Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi kliniği ve Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Erkilet Çocuk Hastanesi’nde tamamladım. 2017 yılı Mart ayından itibaren serbest hekim olarak hizmet vermekteyim.

Türk Tabipler Birliği

Ulusal Çocuk ve Gençlik Derneği

Türk Psikiyatri Derneği

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesiyim.

Akademik Yayınlarım

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1– Ince-Tasdelen B, Karakaya E, Oztop DB. Effect of Atomoxetine and OROS-MPH on Executive Functions in Patients With Combined Type Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology(ISI) 2015, 25(6): 494-5002.

2– Oztop DB , Ince-Tasdelen B, Poyrazoglu HG, Demirel-Ozsoy S, Durmus R, Sahin N, Per H, The evaluation of psychopathology and quality of life in children and adolescents with migraine. Journal of Child Neurology(ISI), 2016, 31(7): 837-842.

Diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Ince-Tasdelen B, Oztop DB. Siklik Kusma Sendromu: Bir olgu sunumu. Literatür Sempozyum Dergisi 2015; cilt 1 sayı 5 sayfa 2-4.

Uluslararası konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan bildiriler:

1- Ince-Tasdelen B, Oztop DB, Poyrazoglu HG, Demirel-Ozsoy S, Durmus R, Sahin N, Per H, The evaluation of psychopathology and quality of life in children and adolescents with migraine, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S131-S2.

2- Irmak A, Ince-Tasdelen B, Ozmen S, Oztop DB, Treatment choice in association of attention deficit-hyperactivity disorder with Williams and Moebius Syndromes: case reports, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S226.

3- Kara A, Oztop DB, Ince-Tasdelen B, Narcolepsy with attention problems and depressive symptoms: case report, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S243-S4.

4- Bilgic H, Irmak A, Ince-Tasdelen B, Oztop DB, Genetic factors in etiology of autism spectrum disorder and early onset schizophrenia: two sibling cases, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek 1):S246-S7.

5- Ince-Tasdelen B, Karakaya E, Kahraman O, Oztop DB. Sleep Habits and Related Sleep Disorders in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Ek 1):S86-S7

6- SahinN, Ince-Tasdelen B. Aripiprazole Induced Severe Weight Loss: A Case Report . Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S275-S6

7- Ince-Tasdelen B, Karakaya E, Oztop DB. Effects of Atomoxetine and OROS-MPH on Executive Functions in Patients With Combined Type Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry (ESCAP 2015) 24 (Suppl 1):S1–S303

Sözel Bildiriler

1- İnce Taşdelen B, Öztop DB, Demirel Özsoy S, Poyrazoğlu HG, Ekmekçi S. Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2014.

2- Ince Tasdelen B, Karakaya E, Aydemir H, Oztop DB. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Motor Koordinasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2015.

Ulusal konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan bildiriler

1- Öztop D. İnce Taşdelen B. Siklik Kusma Sendromu, Olgu sunumu, 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 2010

2- İnce Taşdelen B., Yılmaz S., Öztop D., Ekmekçi S., Baştürk M., Akut Psikotik Belirtiler ve Davranış Sorunları ile Gelen bir Hastada Vaka Yönetimi: Olgu Sunumu, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 2011

3- Yılmaz S. Bozdoğan H. Çıkılı M. İnce Taşdelen B. Özmen S. Ekmekçi S. Öztop D. Bozkurt S. Konsültasyon ile Polikliniğe Başvuran Hastalarda Konsultasyon Sürecinin, Demografik Verilerin ve Psikiyatrik Durumun Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 2011

4- İnce Taşdelen B, Öztop D. Asperger Sendromu ve Dermatitis Artefakta: Olgu sunumu, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 2011

5- İnce Taşdelen B, Öztop D, Demirci E. Paylaşılmış Munchausen Sendromu: Olgu sunumu. 17. Ergen Günleri. 2013

6- Çıkılı M. Durmuş R. İnce Taşdelen B. Karakaya E. Özmen S. Doğan H. Öztop D. Çocuk Psikiyatri Kliniğinde Yeni Bir Uygulama: Hastalıklara ve Tutumlara Yönelik Broşürler. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, 2013

7- Kara A, İnce Taşdelen B. Serebellopontin Bölgedeki Kistin Çıkarılması Sonucu Gelişen DEHB: Olgu Sunumu: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2014 Cilt:21, Ek Sayı:1, S75.

8- Kara A, İnce Taşdelen B, Öztop DB. OROS-MPH ile DEHB Tedavisi Sırasında Gelişen Geçici Görme Kaybı, Çift ve Bulanık Görme. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2014. Cilt:21, Ek Sayı:1, S93.

9- Karakaya E. İnce Taşdelen B, Öztop D. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Yürütücü Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2015 Cilt 22 Ek Sayı 1, S116.

10- Porgalı Zayman E, İnce Taşdelen B, Ulusoy S. Kannabioid Kullanımı Nedeniyle Denetim Serbestliği Programında Takip Edilen Ergenlerin Tedavi uyumunun Değerlendirilmesi. 20. Ergen Günleri, 2015, Malatya.

11- Çetin FH, İnce Taşdelen B, Çıkılı Uytun M. Fluoksetine Bağlı Burun Kanaması: Bir Olgu Sunumu. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2016 Cilt 23 Ek sayı 1, S227 .

12- Çetin FH, , Çıkılı Uytun M, İnce Taşdelen B. Katatoni İle Gelen Bipolar Afektif Bozukluk Tanılı Ergen: Bir Olgu Sunumu. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,2016 Cilt 23 Ek sayı 1, S222.

Uluslararası Panel ve Konuşmalar

1- 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8.UPK-4.UÇEPS) dahilinde ‘ Bağımlılık ve Emosyon Regülasyonu’ ( panel) . 20-24 Nisan 2016 Antalya Türkiye .

Ulusal Panel ve Konuşmalar

1- 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi dahilinde ‘ Yeme Bozukluklarında Tedavi Stratejileri’ ( panel) 13 – 16 Nisan 2016 İzmir Türkiye.