Uzmanlık Alanlarım

Uzmanlık Alanlarım

Uzmanlık Alanlarım

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Davranış Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Otizm Spektrum Bozukluğu

Özgül Öğrenme Bozukluğu (Disleksi)

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Travma

Asperger Sendromu

Gelişim Geriliği

Tıbbi Hastalıklara İkincil Gelişen Duygusal ve Davranışsal Sorunlar

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Tik Bozuklukları

Gece Altını Islatma (Enürezis Nokturna)

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Konuşma Bozuklukları

Kaka Kaçırma (Enkoprezis)

Depresif Bozukluklar (Depresyon)

İnternet ve Online Oyun Bağımlılığı

Yeme Bozuklukları