Uzmanlık Alanlarım

Testler

Uygulanan Testler

Stroop Renk Sözcük İnterferans Testi

Wisconsin Kart Eşleme Testi

Wecshler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi

İz Sürme Testi

Kontrollü Kelime Akıcılığı Testi

Kategori Adlandırma Testi

Raven Standart Progresif Matrisler Testi

Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi

Vineland Uyum Davranış Ölçeği

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Denver-2 Gelişim Tarama Testi

Stanford– Binet Zeka testi

CAS Testi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)